zinovius: (КерриКлетчат)
[personal profile] zinoviusКупив нарешті гвинтокрут хороший. Працює від Li-Ion батареї на 14.4 Вольта, час повної зарядки 1 година. Обертовий момент 25Н, дві ступені швидкості. І приємно, що він оснащений двома акумуляторами. Один в роботі, другий на зарядці. Зарядний пристрій з індикацією під'єднання до мережі, під'єднання самого акумулятора та індикацією повної зарядки.На батареї є також трьохступенева світлодіодна індикація рівня заряду.
Укомплектований пласмасовим кейсом, в якому ще ціла купа ( понад 40 штук) різноманітних бітів під різні форми шліців і гвинтів. Правда, деякі біти поганенько тримаються в прорізах і інколи випадають з них.
В цілому все виглядає досить достойно і вартує свої нещасні чуть більше 100 баксів.

Таким чином в мене зара є три гвинтокрути. Один старенький австрійський "Штерн", котрий купляв ще в Вязьмі, другий, з двома Ni-Cd акумулятрами, куплений в 2015 році і куплений через те, що він продавався по акції і це точна копія "Штерн", тому акумулятори підходять і до першого.
Ну і ось цей, новенький і симпатичний, в корпоративних кольорах De Walt.А це вже фірмовий De Walt і коштує він в Розетці 18 тисяч 335 гривасів, тобто десь понад 700 баксів. Правда, в нього акмулятор на 18 вольт, 80 Нм обертовий момент і він ударний ще й до всього.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:03 am
Powered by Dreamwidth Studios